ការបញ្ជាទិញគំរូពណ៌

កៅអីធ្មេញ ពណ័កៅអីពណ៌៖

អ្នកមានជម្រើសពណ៌ជាច្រើនសម្រាប់កៅអីធ្មេញថ្មីរបស់អ្នក។ទាំងនេះអាចបំភ្លឺការិយាល័យរបស់អ្នក និងបំពេញការរចនាខាងក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នក។ការធ្វើឱ្យគ្លីនិករបស់អ្នកភ្លឺជាមួយនឹងពណ៌ដិតអាចនាំឱ្យមានបទពិសោធន៍អតិថិជនកាន់តែប្រសើរ។

រូបភាពពហុពណ៌នៃកៅអីធ្មេញ

ងងឹត - ក្រហម

កណ្តាល - ត្នោត

ពន្លឺ - ត្នោត

ខ្មៅ

ពណ៌​ត្នោត​ចាស់

ប្រផេះ

ពណ៌បៃតង​ចាស់

ខៀវ

ពណ៌ស្វាយ

លឿង

ទឹកក្រូច

ផ្លែប៉ោម - បៃតង